مطالب توسط admin

سبد کابل گالوانیزه

سبد کابل، تنوع در پوشش و رنگ سبد کابل  گالوانیزه با مفتول فولادی، این امکان را دارد تا با پوشش گالوانیزه سرد یا گرم یا رنگ الکترواستاتیک ارایه گردد. همچنین در صورت نیاز، این محصول از جنس مفتول استیل نیز قابل ارایه میباشد. سبد کابل  گالوانیزه با مفتول فولادی، این امکان را دارد تا با […]